Èchte optimale zorg bij multiple sclerose

Zorg zoals zorg bedoeld is. Het is alleen nog een kwestie van doen.

Upendo

Het leven kunnen leiden dat jij graag wilt leiden ondanks de aanwezigheid van MS dat is hèt doel van Upendo

Lees meer over Upendo

Diensten

Upendo biedt begeleiding en behandeling die jou ècht weer helpt grip te krijgen, zodat jij je leven kunt leiden dat jij graag wilt leiden ondanks de aanwezigheid van MS. Daarnaast inspireert Upendo en zet het zich actief in voor het verspreiden van haar basisfilosofie (zorg vanuit naastenliefde) en het vergroten van de professionele kennis en kunde.

Voor wie?

Wij zijn er voor iedereen met MS en hun naasten. Zodat jullie zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat jullie graag willen. Daarnaast zijn wij er ook voor professionals, beleidsmakers en iedereen die zich wil inzetten voor het verder ècht verbeteren van de zorg voor mensen met een chronisch neurologische aandoening.

“De afgelopen jaren hebben hun sporen na gelaten, in negatieve maar ook in positieve zin. Na de diagnose was er onzekerheid, angst, paniek. Maar door de ruimte die gegeven werd, de rustige uitleg, de deskundigheid en de wetenschap dat ik altijd terecht kon, kreeg ik weer houvast. Daarbij werd uitgegaan van de dingen die voor mij van belang zijn, voor mijn leven. Door deze deskundige en menselijke benadering sta ik nu waar ik sta: krachtig in het leven.”

Sandra Jansen
27 jaar, sinds 2 jaar bekend met MS