Èchte optimale zorg bij multiple sclerose

Wij geloven in medemenselijkheid als basis van ons handelen,aangevuld met professionele deskundigheid.

Doel

Wij hebben maar één doel: er samen met jou voor zorgen dat jij weer grip krijgt en het leven kunt leiden dat je graag wilt leiden ondanks de aanwezigheid van een ziekte als MS.

Zonder de mensen om ons heen verdwalen wij als een schipbreukeling op een onbewoond eiland. Wij hebben mensen om ons heen nodig om de context van ons bestaan te creëren. Mensen om mee te delen, om aan te spiegelen, om te helpen en om geholpen te worden. Dit diepe besef dat wij er voor elkaar zijn, om elkaars leven mooier te maken, is het fundament van de zorg. Zorg komt vanuit het hart. Het wordt gevoed door de passie om er voor de ander te zijn. Het slaan van een arm om iemand heen om te troosten, het echt luisteren en iemand laten voelen dat hij er niet alleen voor staat, dat kan alleen vanuit oprechte naastenliefde. Naastenliefde is de ziel van de zorg.

Toch is het eerder regel dan uitzondering dat de secretaresse in het ziekenhuis die je belt jou niet kent (ook al kom je er al een aantal jaren vanwege een chronische aandoening), dat de eerste mogelijkheid voor een afspraak over vier weken is (terwijl je nu met veel vragen en onzekerheden zit), dat de noodzakelijke onderzoeken verspreid plaats vinden in de komende weken (waardoor je meerdere malen vrij moet nemen van het werk) en dat de behandelend arts niet echt ingaat op de problemen die jij ervaart in het dagelijks leven vanwege de chronische aandoening, maar zich vooral richt op de medicatie en het toetsenbord van zijn computer. Het systeem is dicterend geworden voor de zorg die jij ontvangt. Zorg vanuit het systeem in plaats vanuit het hart.

“Het omgaan met een chronische aandoening moet geen dagtaak zijn. Het moet zo min mogelijk het èchte leven verstoren dat iemand wil leiden”

Wij geloven in echte zorg, oprechte zorg. In zorg die jou daadwerkelijk gaat helpen om jouw leven verder vorm te geven zoals jij dat wilt, ondanks de aanwezigheid van een chronische aandoening. Wij geloven in zorg vanuit het hart. Wij geloven in een systeem dat zich vormt naar de behoefte van jou. Wij geloven in medemenselijkheid als basis van ons handelen, aangevuld met professionele deskundigheid zodat jij op alle fronten voelt dat je er niet alleen voor staat. Wij zijn er voor jou, om jou het gevoel van grip weer te laten ervaren op jouw leven, zowel op medisch inhoudelijk vlak als op een begeleidend coachend vlak. Zorg hoeft niet te zijn zoals het systeem het dicteert, het kan zijn zoals het hoort te zijn: vanuit het hart en vervuld van naastenliefde: Upendo.

“Ieder mens is een uniek individu, geen casus, geen patiëntennummer, maar een mens met een leven, met hoop, angst, onzekerheden en dromen. Waarbij men zelf onderdeel is van het team en medesturing geeft aan het zorgproces.”
Kernwaarden

Wij streven naar een situatie waarin ieder mens herkend en erkend wordt om wie hij is: een uniek individu.

  • vooruitstrevende deskundige behandeling en begeleiding waarbij geen enkele mogelijkheid onbenut blijft
  • oprechte interesse in wie jij bent
  • een zeer persoonlijke benadering
  • oog voor alle aspecten die de kwaliteit van jouw leven bepalen
  • logistiek die in dienst staat van jou
  • actieve betrokkenheid van jou bij het hele proces
  • personeel dat werkt vanuit het hart, met compassie en met plezier
  • werken aan doelstellingen die je zelf bepaalt