√ąchte optimale zorg bij multiple sclerose

De clientenraad

De clientenraad heeft een belangrijke rol binnen Upendo. Niet alleen is zij de directe verbinding tussen Upendo en de mensen met MS die bij Upendo onder behandeling en begeleiding zijn, maar daarnaast is zij een zeer belangrijke sparring partner voor de Raad van Bestuur als het gaat over beleid en visie.

Upendo is er voor de mensen met MS. Door hen mede een krachtige stem te geven waarborgt Upendo dat de koers de juiste blijft, dat de dingen die zij doet daadwerkelijk van meerwaarde zijn voor de mensen om wie het hele proces draait.

De clientenraad overlegt periodiek met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast organiseert de Raad regelmatig contactmomenten met haar achterban. De clientenraad is laagdrempelig te benaderen via clientenraad@upendo.nl.

Op dit moment kent de Raad de volgende leden: Wim Blaauwendraat (voorzitter), Yvonne Soede – Van der Meulen (secretaris) en John van der Rijdt (penningmeester).