√ąchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

Het eerste bezoek

De rust en de tijd om elkaar echt te leren kennen

De eerste keer dat je bij Upendo komt, staat in het teken van jou leren kennen. Wat zijn jouw vragen? Jouw angsten? Jouw twijfels?

De intake is altijd bij een van onze MS-behandelaren. Dat kan een neuroloog zijn of een physician assistant. Inhoudelijk maakt dat niet uit. Deze intake duurt veelal 60 minuten waarin wij uitgebreid stil staan bij jouw verhaal en waar jij als persoon staat.

Na dit eerste gesprek vragen wij meestal het medisch dossier inclusief scans op zodat we een volledig beeld kunnen krijgen van jouw situatie. Heb je zelf het medisch dossier en/of scans al in jouw bezit? Neem ze dan bij de eerste afspraak mee. In de regel volgt twee tot drie weken na de intake het vervolggesprek waarin wij onze bevindingen en gedachten met jou bespreken. Vooraf is jouw situatie besproken binnen het MS-team zodat wij met een gedegen onderbouwd plan de terugkoppeling aan jou kunnen geven. Daarbij hebben we over het algemeen over twee verschillende aspecten, namelijk de ziekte (waar sta je, hoe is het met de medicatie, wat zeggen de scans) en de zieke (hoe is het met jou, waar loop je tegen aan, wat kan makkelijker). Van daaruit maken we samen met jou een plan van aanpak met als doel dat jij de grip krijgt die jij nodig hebt.

Zijn er specifieke dingen die je mee moet nemen de eerste keer? Neem in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee, de verwijsbrief als je die hebt, een recent overzicht van de medicijnen die je gebruikt en het medisch dossier/scans als je die zelf hebt.

"Rust, tijd, vriendelijkheid, vertrouwen. Zomaar een paar woorden die Upendo omschrijven"