Èchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

dr Gerald Hengstmanneuroloog en algemeen directeur

Ik ben Gerald Hengstman, neuroloog met aandachtsgebied MS en aanverwante aandoeningen. Na mijn opleiding in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, waar ik ook een tijd gewerkt heb binnen het toenmalige MS Centrum Nijmegen, ben ik gaan werken in het Catharina Ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Al vroeg in mijn carrière merkte ik dat de zorg voor mensen met MS vaak sterk versnipperd was, dat er geen samenhang was, soms zelfs inhoud miste en dat de persoon met MS veelal niet centraal stond. Die verbazing over hoe de zorg in elkaar zit, waarbij iedereen voelt en weet dat het anders kan en moet, heeft zich vertaald naar het ook anders gaan doen. Zo heb ik op regionaal niveau het Regionaal MS-Centrum Oost-Brabant vormgegeven, een samenwerkingsverband tussen vier regionale ziekenhuizen rondom de behandeling en begeleiding van MS. Op landelijk niveau ben ik grondlegger van MS Zorg Nederland, een organisatie die regionale netwerken vormt van deskundige zorgverleners op het gebied van MS, maar zo heb ik ook de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (de beroepsvereniging voor neurologen) opgericht.

Zowel nationaal als internationaal ben ik actief betrokken bij diverse onderzoekswerkzaamheden op het gebied van MS. Daarnaast verzorg ik met regelmaat nascholingen en workshops, zowel voor zorgverleners als mensen met MS.

Sinds 1 september 2020 heb ik de stap genomen om èchte optimale zorg voor mensen met MS vorm te geven, buiten het ziekenhuis, in een prettige positieve omgeving, met professionele state-of-the-art behandeling en begeleiding gecombineerd met een oprechte warme persoonlijke coaching. En dat is Upendo!

Upendo gaat terug naar de basis van de geneeskunde, naar de eeuwenoude eed waarin dokters verklaren hun stinkende best te doen voor iedereen die om hun hulp vraagt. 

Zorg kan anders, moet anders. Ik ben ervan overtuigd dat met de juiste instelling waarbij de zorg terug gaat naar haar oorsprong, namelijk vanuit het hart en vervuld van naastenliefde, dit ook daadwerkelijk anders gaat zijn. Upendo gaat terug naar de basis van de geneeskunde, naar de eeuwenoude eed waarin dokters verklaren hun stinkende best te doen voor iedereen die om hun hulp vraagt.