Èchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

Vergoeding voor telemonitoring bij MS!

Upendo

Vergoeding voor telemonitoring bij MS!

Om goed inzicht te krijgen in hoe de ziekte MS zich ontwikkelt (zodat eventueel de behandeling bijgesteld kan worden) is het niet alleen belangrijk om te kijken naar MRI scans en het optreden van terugvallen maar ook eventuele functionele veranderingen. En dat kan in de praktijk best moeilijk zijn! Want is het lopen nu wel of niet het afgelopen jaar veranderd? En de cognitie?

Onderzoek heeft laten zien dat het regelmatig meten van dit soort functies goed inzicht geeft in de ontwikkeling van de ziekte waardoor sneller behandeling en / of begeleiding bijgestuurd kan worden. Dit meten van functies wordt klinimetrie genoemd en is sinds een jaren mogelijk met behulp van een app op de telefoon: MS Sherpa.

Upendo is de eerste kliniek in Nederland die vorig jaar gestart is met het breed inzetten van MS Sherpa in de dagelijkse praktijk. In het afgelopen jaar hebben wij daarbij duidelijk de meerwaarde kunnen zien. Sinds 1 januari jl is de inzet van MS Sherpa ook erkend door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) als zorgactiviteit. Daardoor is er nu structurele financiering en zijn wij in staat om MS Sherpa nog beter in te zetten in de optimale zorg bij MS!

Heel praktisch betekent dit dat wij het gebruik van MS Sherpa nu kunnen factureren bij de zorgverzekeraar. Doordat wij op dit moment nog zonder contract werken, kunnen wij niet bij alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. Daardoor kan het voorkomen dat de factuur eerst naar de patiënt gaat, die deze vervolgens zelf moet indienen bij de zorgverzekeraar. Hoe dat precies werkt, kun je lezen onder “Veelgestelde vragen”.