√ąchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

Upendo op weg naar akkoord met DSW en ONVZ

Upendo

Upendo op weg naar akkoord met DSW en ONVZ

Sinds de start van Upendo, nu ruim twee jaar geleden, is het de wens geweest om op een vooruitstrevende wijze samen te werken met ziektekostenverzekeraars. Niet vanuit een positie van afhankelijkheid of wantrouwen, maar echt samen werken vanuit gelijkwaardigheid. Want alleen door samenwerking met alle partijen, geleid door dezelfde visie, is echte optimale toekomstbestendige zorg voor mensen met een chronische aandoening zoals MS mogelijk.

Met beide zorgverzekeraars is al overeenstemming over de tarieven voor 2024

Wij zijn dan ook zeer verheugd met het feit dat wij momenteel bezig zijn met de laatste fase van het maken van afspraken met twee ziektekostenverzekeraars: DSW en ONVZ. Met beide zorgverzekeraars is al overeenstemming bereikt over de tarieven voor 2024. Op dit moment wordt enkel en alleen nog gewerkt aan de details. Zodra deze ingevuld zijn, zal Upendo zichtbaar zijn als gecontracteerde zorgverlener op de website van beide zorgverzekeraars.

 

Deze contracten maken het verder ontwikkelen van echte optimale zorg mogelijk

Wat is nu het voordeel hiervan voor mensen met MS? In de eerste plaats zorgt een contract ervoor dat het indienen van declaraties en de uitbetaling daarvan een stuk eenvoudiger wordt met veel minder handelingen voor de verzekerde.

In de tweede plaats geeft het ons iets meer speelruimte om verder invulling te geven aan echte optimale zorg doordat deze zorgverzekeraars het volledige tarief vergoeden en niet slechts een deel daarvan, zoals bij zorgverzekeraars zonder contract. Hierdoor zijn wij in staat om extra tijd en aandacht te geven aan iedereen die dat nodig heeft. Kunnen wij zorg en ondersteuning bieden die niet vergoed wordt zoals coaching, niet-medicamenteuze pijnbehandelingen en het plannen van multidisciplinaire overleggen. Daarnaast biedt het ons ruimte om innovaties breder toe te passen en verder te optimaliseren zoals bijvoorbeeld telemonitoring.

 

 

Zeg de huidige verzekering op voor 1 januari, en sluit de nieuwe af voor 1 februari

Wij zijn dan ook heel blij met het feit dat zowel DSW als ONVZ onze visie op echte optimale zorg bij MS omarmen en de ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling daarvan. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen.

Denk je aan veranderen van ziektekostenverzekeraar? Zeg dat je huidige verzekering voor 1 januari op. Je hebt daarna nog ruim vier weken de tijd om de voor jouw beste keuze te maken voor een nieuwe verzekering. Deze moet namelijk uiterlijk 31 januari afgesloten zijn.