√ąchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

Stamceltherapie voor een kleine groep beschikbaar

Upendo

Stamceltherapie voor een kleine groep beschikbaar

Gisteren, woensdag 14 december, kwam het bericht dat stamceltherapie bij MS eindelijk in Nederland beschikbaar wordt gesteld met vergoeding vanuit de basisverzekering.

Dit is een fantastische stap voorwaarts waarbij eindelijk in Nederland deze behandeling ook mogelijk gaat zijn. In het begin zal dit echter alleen gelden voor een zeer kleine doelgroep, naar verwachting 10 tot maximaal 20 mensen per jaar. De criteria om in aanmerking te komen voor de behandeling zijn het hebben van een zeer actieve MS ondanks het gebruik van hoog-effectieve medicatie, een snelle functionele achteruitgang en een relatief korte ziekteduur. Een toetsingscommissie, die nog samengesteld moet gaan worden, zal uiteindelijk op individuele basis beoordelen of iemand hier wel of niet voor in aanmerking komt.

Daarmee zal voor de meeste mensen met MS die stamceltherapie overwegen, de behandeling nog steeds niet beschikbaar zijn in Nederland. Een deel van hen kan eventueel de behandeling ondergaan in andere Europese landen die veelal de richtlijn van de EBMT volgen. Deze richtlijn geeft een ruimere indicatie dan die nu voor Nederland geldt. Daarnaast is de verwachting dat ook de komende jaren veel mensen zich zullen wenden tot centra buiten Europa voor behandeling.

Binnen het stamceltherapie-spreekuur van Upendo zijn per direct ook de Nederlandse criteria en toetsingsmogelijkheden opgenomen. Mensen met MS die stamceltherapie overwegen en die hiervoor mogelijk in Nederland in aanmerking komen, zullen actief ingebracht worden ter beoordeling door de toetsingscommissie.

Daarnaast blijven wij mensen uiteraard eerlijk en objectief voorlichten over stamceltherapie bij MS zodat zij uiteindelijk weloverwogen zelf de afweging kunnen maken. En indien nodig zullen wij blijven instaan voor de noodzakelijke nazorg mocht dit elders niet goed opgepakt worden.