Èchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

Inzicht bij keuze-stress zorgverzekeringen

Upendo

Inzicht bij keuze-stress zorgverzekeringen

De jaarlijkse keuze voor de juiste zorgverzekering wordt er niet gemakkelijker op. Het is al lastig om vooraf te gaan bedenken wat je wel of niet nodig hebt. Laat staan als er ook nog eens allerlei geluiden zijn dat de vrije-artsenkeuze beperkt gaat worden, dat vergoeding van ongecontracteerde zorg onzeker wordt en de premies alsmaar stijgen. Wat is dan een passende keuze als je een chronische ziekte zoals MS hebt?

Om wat meer houvast te geven, bieden wij vanuit Upendo deze keuzehulp. De keuze hulp is niet bedoeld om voor jou de keuze te maken. Het is bedoeld om meer achtergrondinformatie te geven zodat jij uiteindelijk de voor jou beste keuze kunt maken.

Wij kunnen ons voorstellen dat na het lezen van deze informatie er nog allerlei vragen zijn. Voel je daarbij vrij om ons daarover te contacten, bij voorkeur via de mail (secretariaat@upendo.nl) maar eventueel ook telefonisch (085-0410755).

Natura- en restitutiepolissen

Bij een naturapolis worden alle zorgkosten vergoed onder voorwaarde dat een zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar (gecontracteerde zorg). Heeft een zorgaanbieder geen contract (ongecontracteerde zorg) dan wordt een deel van de gemaakte kosten vergoed (hoe groot dat deel is, hangt af van de polis).

Bij een restitutiepolis worden alle zorgkosten altijd vergoed. Het maakt daarbij niet uit of een zorgaanbieder een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Bij een naturapolis bepaalt de zorgverzekeraar in grote lijnen de zorg die je kunt krijgen, terwijl bij een restitutiepolis jij degene bent die bepaalt welke zorg je krijgt.

Het integraal zorgakkoord

Mogelijk heb je er de afgelopen maanden van gehoord: het integraal zorgakkoord. Een akkoord dat gesloten is door overheid, zorgverzekeraars en diverse andere zorgpartijen met als doel onder andere om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zoals ieder jaar hebben de zorgverzekeraars daarbij geprobeerd om de vergoeding van ongecontracteerde zorg te beperken. Dat is ze niet gelukt. Vooral omdat zij daarmee het fundamenteel recht van de vrije-artsenkeuze gingen aantasten. Dus ook in 2023 wordt ongecontracteerde zorg nog steeds vergoed (volledig bij een restitutiepolis en gedeeltelijk bij een naturapolis). Wel hebben een aantal zorgverzekeraars de vergoeding van ongecontracteerde wijkzorg en geestelijke gezondheidszorg beperkt.

De situatie bij Upendo

Ook in 2023 werken wij bij Upendo zonder contract met de zorgverzekeraar. Dat doen wij niet omdat wij dat niet willen, maar dat doen wij omdat wij als kleine zorgaanbieder geen gelijkwaardige onderhandelingspositie hebben en willen voorkomen dat er getekend moet worden bij het “kruisje”. Alle zorg die wij leveren valt onder de basisverzekering en wordt daarmee (gedeeltelijk) vergoed. Het gedeelte dat niet vergoed wordt, nemen wij voor onze rekening. Je hoeft uiteindelijk dus niet zelf bij te betalen.

Wij vinden dat iedereen recht heeft op optimale zorg ongeacht de grootte van zijn of haar portemonnee.

Natuurlijk is het voor ons prettig als het grootste deel van de kosten wel gedekt wordt. Dat geeft ons de ruimte om nog meer tijd vrij te maken voor het optimaal begeleiden van mensen met MS, en kunnen wij behandeling en begeleiding aanbieden die niet regulier vergoed wordt (denk aan de inzet van MS-coaches, partnerbegeleiding, de inzet van MS-Sherpa et cetera).

Medicatiekosten

Nagenoeg alle MS-medicatie valt onder het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Medicatie uit het GVS wordt altijd volledig vergoed, ongeacht de polis die je hebt. Er zijn echter twee uitzonderingen, namelijk de MS medicijnen natalizumab (Tysabri) en ocrelizumab (Ocrevus). Deze dure medicatie valt buiten het GVS. De vergoeding ervan hangt af van de polis die je hebt. Alleen bij een restitutiepolis wordt het volledig vergoed. Bij naturapolissen wordt dus slecht een deel vergoed. Doordat het niet-vergoede deel nog altijd een groot bedrag is, kan Upendo dat niet op zich nemen. Vandaar dat wij behandeling met natalizumab en ocrelizumab alleen kunnen aanbieden aan mensen met een restitutiepolis.

Cessie-recht

Het cessie-recht houdt in dat een zorgverlener het recht heeft om de zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te declareren. Bij ongecontracteerde zorg hebben sommige zorgverzekeraars een blokkering van dat cessie-recht ingesteld. In dergelijke situaties gaat de declaratie vanuit de zorgverlener eerst naar jou, jij dient deze vervolgens in bij de zorgverzekeraar, de zorgverzekeraar maakt de vergoeding over aan jou, en jij vervolgens aan de zorgverlener. Met andere woorden je wordt dan een administratief doorgeefluik.

De verschillende zorgverzekeringen op een rij

Het is en blijft vaak appels met peren vergelijken, maar toch is vergelijking wel mogelijk. Ons advies is om in eerste instantie te kijken naar de inhoud van de verzekering, en pas aan het einde naar de prijs. In de regel geldt hierbij namelijk wel het gezegde “goedkoop is duurkoop”, zeker bij een chronische ziekte.

Ons advies is om in eerste instantie te kijken naar de inhoud van de verzekering, en pas aan het einde naar de prijs.

Hieronder zijn de meest voorkomende zorgverzekeringen op een rij gezet. Diverse kleinere zorgverzekeringen ontbreken in dit overzicht. Vaak vallen deze onder een van de grotere zorgverzekeraars die hier wel genoemd zijn. De voorwaarden en dergelijke zijn in die gevallen veelal vergelijkbaar.