√ąchte optimale zorg bij multiple sclerose
terug

Doorbraak in mogelijke voorkoming van MS

Gerald Hengstman

Doorbraak in mogelijke voorkoming van MS

Een zeer recent afgerond onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat een infectie met het Epstein-Barr virus een voorwaarde is voor het krijgen van MS. Het Epstein-Barr virus (EBV) komt zeer veel voor. Een infectie met dit virus verloopt meestal zonder klachten of zeer mild. Een enkele keer leidt het tot de ziekte van Pfeiffer.

Een grootschalig Amerikaans onderzoek waarover een studiegroep van Harvard deze maand publiceerde, laat duidelijk zien dat een EBV infectie een absolute voorwaarde is voor het ontwikkelen van MS. Een duidelijke uitleg over dit onderzoek wordt gegeven door MS in Beeld in onderstaande video.

Maar lang niet iedereen die een infectie krijgt met EBV krijgt later MS. Er is dus meer nodig. Daarbij lijkt het zo te zijn dat de kans op het ontwikkelen van MS na een EBV-infectie sterk afhangt van de genetische gevoeligheid en de leeftijd waarop de infectie plaats vindt (waarbij een infectie tijdens adolescentie het grootste risico geeft). Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook andere factoren (zoals roken, overgewicht, voeding, vitamine D) meespelen die er aan bijdragen dat een EBV-infectie bij een genetisch kwetsbare tiener uiteindelijk tot MS leidt. Dit zijn factoren die een effect hebben op het immuunsysteem waardoor deze uiteindelijk, getriggerd door de EBV-infectie, zich gaat richten op het eigen zenuwstelsel.

De eerste echte stap om MS de wereld uit te krijgen, lijkt gezet!

Door de ontwikkeling van vaccins tegen EBV wordt de trigger uit de ontwikkeling van MS gehaald, zo is de hoop. De eerste testen hiermee zijn gestart. De uiteindelijke toepassing zal, in het meest gunstige scenario, pas over een jaar of 15 zijn. Dat geeft hoop voor de generaties na ons maar voor nu brengt het nog geen verandering .

Maar helemaal met de armen over elkaar zitten, hoeven we ook niet. Want met alle kennis die we nu hebben over de ontwikkeling van MS zijn er al wel stappen die we op dit moment kunnen zetten in het zoveel mogelijk voorkomen van de ziekte: namelijk het verminderen van de andere externe factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van MS. Laten we ons dan ook richten op een gezonde leefstijl bij de jeugd. Het tegengaan van roken (ook passief roken), het voorkomen van overgewicht in deze leeftijdsgroep, een gezond voedingspatroon eigen maken, buiten zijn, bewegen. Door nu te focussen op een echte gezonde leefstijl bij de jeugd kunnen we nu al wat doen aan het voorkomen van MS. En als dan over 15 of misschien wel 25 jaar een EBV vaccin beschikbaar komt, dan nemen we hopelijk definitief afscheid van deze ziekte.